Vermindering van voedselverspilling

Tegelijk door het verwerken van minder esthetische groenten (doch van prima kwaliteit) levert Provalor een belangrijke bijdrage aan het verminderen van voedselverspilling, hetgeen in de EU een majeur probleem is. Het jaar 2014 is door de EU uitgeroepen tot Jaar van de Voedselverspilling én het publiek meer bewust te maken van voedselverspilling én door tegelijk structurele oplossingen aan te dragen om dit probleem aan te pakken. Provalor wordt algemeen erkend als het enige bedrijf dat daadwerkelijk een business heeft opgebouwd uit reststromen van voedingsmiddelen.

In onderstaand overzicht wordt de voedselverspilling in de EU weergegeven:

plaatje