Van groentereststromen naar hoogwaardig Eiwit

Europa importeert ca 77% van haar eiwit behoefte. Eiwit is een dure grondstof. Door de jaren zijn vele initiatieven genomen om aan deze onderdekking iets te veranderen, maar desondanks is deze er nog steeds. Provalor is zich al enige tijd actief op dit terrein aan het oriënteren naar nieuwe invalshoeken.

In groene plantendelen bevindt zich zeer hoogwaardig eiwit (Rubisco). Het is nog niet tot exploitatie gekomen door:

  • De hoge logistieke kosten verbonden aan collectie van planten(reststromen)
  • Laag eiwit % (ca 2%) in de planten, waardoor complexe processing en relatief hoge logistieke en verwerkingskosten
  • Concurrentie met andere toepassingen, zoals groenbemester
  • Novel Food problematiek

Dit onderzoek is gericht op het raffineren van eiwit uit bestaande groentereststromen. Door uit groentereststromen eiwit te winnen kan de groenteverwerking verduurzaamd worden en ontstaat een nieuwe inkomstenbron in de keten.  Provalor vervult de rol als ontwikkelaar en als marketing partij. Eiwit past prima in de ‘ingrediënten’ portfolio van Provalor. Als kennisdragers zijn een aantal onderzoeksgroepen (Universiteit, Instituut, Privaat) aangeschakeld.

De ontwikkeling kent ook potentieel belangrijke milieuwinst. Eiwit is stikstof rijk en vervanging van ‘import’ eiwit door ‘lokaal’ eiwit betekent per saldo een afname van het stikstofoverschot en minder risico voor uitspoeling naar grondwater.

Voor dit project is een opdracht verkregen van de RVO in het kader van de SBIR oproep Verduurzamen Voedselproductie