Onderzoek en ontwikkeling

Ontwikkelen, toepassen en exploiteren van kennis is de kern van de onderneming Provalor. Kennis wordt opgedaan door onderzoeksprojecten te initiëren en deze alleen of met derden uit te voeren en door eigen onderzoek op diverse terreinen. Ook wordt deelgenomen aan grote internationale EU projecten.

Provalor is als kennis en innovatieplatform met haar deelnemingen sterk marktgericht. Dus naast inspelen op moderne consumenten trends, zeker ook kijkend naar maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzame sourcing van grondstoffen, voedselverspilling en vervanging van dierlijk eiwit door plantaardig eiwit om een paar belangrijke maatschappelijke vraagstukken te noemen.

Provalor investeert doorlopend in onderzoek met als doel om de producten portfolio continu te kunnen blijven vernieuwen en de kennisvoorsprong in brede zin te behouden. De kerngebieden waarin wordt geïnvesteerd zijn:

  • Innovatieve ingrediënten van plantaardige oorsprong:
  • Bioraffinage als technologie veld.
  • Ontwikkeling groentevezels naar nieuwe functionaliteiten in food

Bekend is dat er brede, groeiende aandacht komt voor reststromen van groente als een waardevolle grondstof omdat men zich realiseert dat dit een zeer groot volume betreft en dat het een grondstof is die een zeer positieve uitstraling heeft, groente is gezond. Provalor heeft met zijn meer dan 10 jaar ervaring hierin een flinke voorsprong, waarop kan worden voortgebouwd.

De belangrijkste onderzoeksprojecten van Provalor worden apart kort toegelicht.

Groentevezel-1024x768