Organisatie

Provalor BV is opgericht in 1998. De oprichters zijn 4 privé personen, allen met een agri-industriële achtergrond.  Provalor richtte zich aanvankelijk op kennisontwikkeling (theorie en praktijk) om hoogwaardig groentesap te vervaardigen uit grootschalige groente-reststromen bij conservenbedrijven en groenteverwerkers.

Sinds 2005 heeft Provalor veel initiatieven ontwikkeld bij het opbouwen van een hoogwaardige kennis- en octrooiportefeuille. Provalor is initiatiefnemer, dan wel partner in een aantal strategisch relevante onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Voor Provalor is een ontwikkeling pas klaar als het product of proces op commerciële basis  in de markt is gezet. Onderdeel van een duurzame samenwerking is dan ook de vermarkting van de verkregen producten alleen of met partners.

In 2005 is commerciële productie en verkoop van sappen uit groente-reststromen gestart, vanaf 2007 in een Joint Venture met een grote groente verwerkende industrie. Begin 2014 is deze activiteit  verkocht als afronding van de strategische keuze om de focus te leggen op hoogwaardige inhoudsstoffen.